Noi Dacii

Revistă pentru Cultura şi Limba Dacilor

 

                                 Cultura Dacilor este cultura noastră de dintotdeauna, iar Limba Română

                         este limba noastră, a Dacilor de dintotdeauna. Trebuie să ne  obişnuim cu

                         adevărul  că noi Dacii suntem noi Românii. Aşa, seva spirituală din şirul mileniilor,  

                         ne străbate pe toţi, iar stejarul este viguros.

 

   Pe cei harnici îi ajută Dumnezeu!

 

              Redactor: Gheorghe Gavrilă Copil

              E-mail: gheorghegavrilacopil@yahoo.com

              Telefon 0314102945; 0720127570                     

           Răspunderea pentru conţinutul lucrărilor publicate aparţine autorilor.

 

                                                nr. 14 - 15 februarie 2008

 

              Mânăstirea Bârsana

              Patericul egiptean      

              Eminescu în comuna Grădiştea de Călăraşi

              Selecţiuni de texte despre sfinţenia lui Eminescu

              Prof. drd. Gheorghe Constantin Nistoroiu

              Un dar ROMÂNUL ABSOLUT-  MIHAI EMINESCU 

                 - 2008, ANUL POEŢILOR MARTIRI ROMÂNI-

              Gheorghe Gavrilă Copil,

              II. CANONIZAREA LUI MIHAI EMINESCU

              Valeriu Gafencu-sfântul închisorilor-

              Preot Gheorghe,

              Predică despre Valeriu Gafencu  

              Trăiesc flămând - (cor)

              Părintele Boian,

              Românii nu au drepturi nici omeneşti, nici drepturi elementare

              N-am şcoală, n-am biserică

              Vreau biserică, ei vor să mă închidă, să mă omoare

              Dr. Mihai Zamfir,

             Cosova-Basarabia albanezilor

             Radu Mihai Crişan,

             Mihai Eminescu deţinut politic?

             NOI DACII CÂNTÂND

             - cu noi înregistrări-    

             Zece întrebări despre Tovarăşa Smaranda 

             Dr. Napoleon Săvescu,

             NOI NU SUNTEM URMAŞII ROMEI

             MITOLOGIA LA ROMÂNI     

             Mihai Marian,

             RĂDĂCINI

             Victoria Duţu,

            Cea care aş fi  - versuri 

             Nicolae Nicoară-Horia,

             Ochii patriei  - versuri

             Ion Pachia Tatomirescu,

             Stelele dalbe

             Ion Gheorghe,

             Decriptarea tabletei de la Karanovo

           

             despre civilizaţia  Hyperboreeană, în 84 de imagini şi comentarii

             Tableta de la Karanova, un CD preistoric

            

             George Roca (Australia) ne-a transmis

             Atrocităţi-imagini şi film cu animale

             Vom publica mesajele Dvs. de solidarizare împotriva

             acestor practici de netolerat. Când lista cu numele şi mesajele Dvs.

             va ajunge la nr. 500  va fi direcţionată spre linkul care a lansat acest material