NOI, DACII!

Revistă pentru Cultura şi Limba Dacilor

                              Cultura Dacilor este cultura noastră de dintotdeauna, iar Limba Română este limba noastră,
             a  Dacilor de dintotdeauna. Trebuie să ne  obişnuim cu adevărul
  că noi Dacii suntem noi Românii. 
            Aşa, seva spirituală din şirul mileniilor, ne străbate pe toţi, iar stejarul este viguros.

Pe cei harnici îi ajută Dumnezeu!

           Redactor: Gheorghe Gavrilă Copil

              E-mail:  gheorghegavrilacopil@yahoo.com

              Telefon 0314102945; 0720127570                     

           Răspunderea pentru conţinutul lucrărilor publicate aparţine autorilor.

              Se poate prelua oricare lucrare, fără nici o restricţie, precizând Preluată din www.noidacii.ro

              şi desigur, când e cazul, păstrând sursa primară. Pentru numerele mai vechi cereţi lucrarea

             care vă interesează şi o veţi primi în Word,  pe cele mai multe avându-le în arhiva redacţiei.

              www.miscarea.net , http://melaniacuc.freepage.ro/ , http://www.lupta-ns.blogspot.com,

             http://duminicale.blogspot.com/  http://biblioteca-virtuala.blogspot.com/,

             ne-au oferit un link pentru www.noidacii.ro  pe paginile lor.

            Cu sincere  multumiri. Redactia.

            Vă rugăm frumos să ne trimiteţi , în vederea publicării, lucrări originale. Primim sute de trimiteri la alte publicaţii, ceea ce ne stânjeneşte în activitatea redacţională.

   

 

 

Crezând te respecţi pe tine şi vom reuşi!

Unirea de la 1 Decembrie 1918

este activă în sufletele românilor

şi vom ajunge, neîndoielnic,

în România noastră Reîntregită!

Această stare sufletească v-o dorim tuturor, de 1 Decembrie, de 15 ianuarie, de 24 ianuarie,  de Paşti, de 15 iunie, de Crăciun, de Anul Nou şi zi de zi, până la împlinirea acestui ideal sacru!

 

15 iunie.

Oare ce sfânt o fi murit azi, că nu scrie nimic în calendar! (George
 

Noi, Dacii!

nr. 33, septembrie, 2009

 

Să cântăm în limba dacă 

Lavinia Huţişoru Dumitriu,

Ton âme

Divine

Gheorghe Gavrilă Copil,

Cântare
Andreea Pătraşcu,
II. Cercul literar „Prietenii cărţilor”
Andreea Pătraşcu,
Cei doi paşi
Copacul vieţii
Ştefan Doru Dăncuş,
Eliberarea
Alexandru Vlahuţă,
Scrisoarea adresată fiicei sale Margareta
Andreea Burlacu,
Cine sapă groapa altuia,cade singur în ea
Ileana Stanca,
I.Cuib printre stele
Nicolae Lupan,
Însemnări de desţărat
Materiale de la Chişinău
Ilie Bratu,
Caracatiţa
De ce moldovenii sunt români
Încotro, d-lor liberali şi democraţi
Şobolanii
Sunt antistatalist!
Pro România
Decizie, Ministerul Justiţiei şi Pro România
Mihai Zamfir,
Dacii şi moartea
Bărbulescu Radu,
Despre Nicolae Manolescu şi Istoria critică a literaturii române
...«ROMA ar putea fi pus în legatura cu Rromá “rromii (tiganii)” ori sintagma FORO ROMANO ar fi confundata cu cea din limba rromani (tiganeasca) Fňro rromanó (sau rromano fňro) “orasul rrom (tiganesc)” etc etc.»
Vasile I. Zărnescu,
,,Ţiganii-o iminentă bombă politică a Uniunii Europene” (1)
Să ne intoarcem la vechea denumire de daci ai Daciei lui Burebista si Decebal si sa-i lasam pe rromi-Rromei sa se numeasca cum vor daca asta cred ei ca le schimba apucaturile.
Florea Corneliu,
La Câmpul Românesc din Hamilton
Ligya Diaconescu,
Sărutul iubirii
Albu Magdalena,
Consternarea de a fi sau Don Quijote ca vis...
Alexandra-Iulia Zărnescu ,
Un procent nu include mai multe procente!
Nicolae Nicoară Horia
Hristos a înviat!
Bradul din Munţi...
Cuvântul
Duţu Victoriţa,
Trăind în cercul vostru strâmt, vă credeţi genii
Octavian Curpaş,
Dialog cu Lucian Hetco
Pr. Al. Stănciulescu-Bârda,
Scrisoare pastorală. Foaie priodică, gratuită a Parohiei Malovăţ-Mehedinţi
Ofertă de carte
„Tovarăşi, campania agricolă durează de la 1 ianuarie la 31 decembrie! În rest, puteţi face câte excursii vreţi!” Anchetatorii mei se uitau la mine ca la un extraterestru.
Excursiile-pelerinaje
Ionaş Loredana,
La izvorul lui Horea
Viorel Dolha,
Discriminări demne de teatrul absurdului în învăţământul primar
Asociaţia PREZENT!,
Parastasul martirilor şi eroilor-august 2009 

***

Simpozion naţional:

„Jurnalism românesc din exil şi diaspora”

Patericul egiptean

 

Noi Dacii nr. 32, august, 2009

 

Să cântăm împreună cu

Veta Biriş,

Basarabie frumoasă

Andrei Păunescu,

Căciula

***

Mihai Eminescu,

Hypérion

Traducerea Constantin Frosin

Lavinia Huţişoru Dumitriu,

Dor de Eminescu

Luceafăr Sfânt

Création

C’est moi

Creation

Advice

Psa. Drd. Gianina Picioruş,

Eminescu şi Ortodoxia. Exemple de gândire teologică [XII]

Eminescu şi Ortodoxia. “Rugăciunea unui dac” [XIII]

Oana Dugan,

Rugăciunea   unui Dac – manifest indico-dacic în context universal

Andreea Burlacu,

Fabule

Elevii claselor a V-a, a VI-a, a VII-a şi a VIII-a au creat o lume fantastică, aşa cum numai sufletul lor pur o poate concepe.

Andreea Pătraşcu,

I. Cercul literar „Prietenii cărţilor”

Nicolae Lupan,

Străin la mine acasă

Asociaţia PREZENT!,

Cu o troiţă la Sfântul Munte,

Imagini

Ştefan Doru Dăncuş,

Eliberarea

Aurelia Călinescu,

Amintirea paradisului

Este o creaţie literară cu o excepţională capacitate de atracţie.

Aurel V. David,

Jertfa lui Decebal

De ce nimeni nu face publice numele celor cinci ticăloşi care au format comisia care a analizat oferta lui Brâncuşi şi au refuzat-o?

Gavril Cornuţiu,

Iarăşi obrajii ţării

George Liviu Teleoacă,

Valac, Dac, Român-marile etnonime ale aceluiaşi neam

Alexandra-Iulia Zărnescu,

Cuvântul xenofobie trebuie scos din uz

Tiberiu Cosovan,

”Bucovina înaripată” se înalţă spre cer

Ghenadie Brega,

Activismul social este o crimă?

Titus Filipaş,

De ce nu au fost trataţi Ceauşeştii precum Sfântul Pavel de Romani ?

Ştefan Dumitrescu,

Partidul Dezvoltării şi Evoluţiei Maximale a României-

Partidul Evoluţiei României-PER

Pr. Al Stănciulescu-Bârda,
Scrisoare pastorală. Foaie periodică gratuită a parohiei Malovăţ-Mehedinţi

Faust Ilioniu (Tesalonic) ne-a transmis

Basmul din Carpaţi

Nicolae-Nicoară Horia,

Avrămuţ

A cântat cocoşul

Şi eu te-am răstignit

Cuvântul

Octavian D. Curpaş,

Despre „Funiile dragostei” de Ligia Seman

George Roca,

Interviu cu „un mare evadat”: scriitorul australian de origine română, V. Nichols

Al. Florin Ţene,

Metafora ca ritm al gândirii poetice

Gheorghe Constantin Nistoroiu,

Bădiţa Mihail Eminescu profetul bisericii noastre

 

***

Patericul egiptean

 

Noi Dacii nr. 31, iulie, 2009

 

15 iunie.

Oare ce sfânt o fi murit azi, că nu scrie nimic în calendar! (George Roca)

 

Gheorghe Gavrilă Copil,

 Mihai Eminescu, proces penal!

 

Unirea cu Basarabia trebuie şi ea înscrisă în Constituţie, la fel cum în Constituţia RFGermaniei era înscris obiectivul unificării cu RDG
Nichita Vancea,

Ion Coja candidează!

Adrian Botez,

In memoriam Andrei Vartic

Iosif Popa,

Paşcu Balaci, Fluierul de oţel-o dramă a românilor din Ardeal

Primăria municipiului Chişinău,
Comunicat de presă.

Noi mărturii de maltratare a tinerilor după protestele din 7 aprilie

Declaraţie de presă a primarului general, Dorin Chirtoacă,

privind scrisoarea procuraturii referitoare la vizita în SUA

Gheorghe Constantin Nistoroiu,

Gheoghe Buzatu-inscripţie pe osia neamului

Machidonii, armenii, evreii, ţiganii, ungurii din această Ţară, toţi îşi ajută valorile. Numai noi, românii, ni le distrugem cu o sete, imaginaţie, parşivenie, cinism, diabolice, pe ale noastre.

Biroul de Viitorologie de la Bucureşti se angajează să scoată o carte Neagră a poporului român în care vor fi trecute numele acelora care i-au sabotat pe creatori, pe patrioţi, Valorile acestui neam, care au asasinat şi care au făcut rău acestui popor, bătut şi aşa de Dumnezeu. Această Carte neagră a poporului român va conţine numele tuturor ticăloşilor care i-au făcut rău poporului român, de la asasinul  Regelui Burebista, trădătorii Regelui Decebal, până la  asasinii, morali şi fizici, ai lui Mihai Eminescu şi până la asasinii şi trădătorii lui Ion Antonescu şi Nicolae Ceauşescu, ca şi numele celor care i-au împiedicat în creaţia lor pe  inventatorii, oamenii de artă

Noi, românii, suntem un POPOR SACRU pentru că am fost creaţi de Dumnezeu de la începutul istoriei umane în spaţiul Carpato-Istro-Pontic. De altfel credem că toate popoarele, fiind creaţia lui Dumnezeu, sunt sacre !  Suntem, prin daci şi prin traci, unul dintre cele mai vechi popoare ale lumii. Noi suntem de la începutul Timpului aici.

Ştefan Dumitrescu,

Docrina Decebal

Cu privire la canonizarea lui Eminescu…

Romulus Dan Busnea,

”Un nume de excepţie în cultura română: Artur Silvestri”

Conf. Univ. Dr. Constantin Mălinaş,

Chezar, Cezar sau Ţezar?

George Roca,

Păcatul traducerilor neprofesionale

Când, după victoria democraţiei a apărut întrebarea referitoare dacă ar trebui să fie publicate listele agenţilor KGB-ului, acela a răspuns: „Doriţi ca toţi să afle câţi agenţi sunt în conducerea Mişcării Democratice? Numai printre voi, deputaţii, sunt o treime!”… De aceea, în serviciul de informaţii intrau fecioraşii şefilor de partid, pentru o viaţă mai dulce… Cekiştii puteau face astfel de lucruri fără nici o limită, asta şi datorită faptului că ei controlau în totalitate miliţia şi procuratura, unde exista aceeaşi reţea de turnători ca şi în armată

Oleg Grecenevski,

Originile regimului nostru democratic

Gabriela Creţan,

Poeme pentru Cezar Ivănescu

Radu Gyr,

Ridică-te Gheorghe, ridică-te Ioane

Lucian Valea,

Pentru Arhanghelii care au căzut

Nicolae Lupan,

Pământuri româneşti

Nicolae Nicoară-Horia,

Uitarea din noi

Unul...

Nu fiecare floare

Ştefan Doru Dăncuş,

Eliberarea

Andreea Burlacu,

A cânta e meseria mea. Fabule

Spune-mi ce citeşti, ca să-ţi spun cine eşti

Maria Crişan,

După acum subliniam şi în „Argumentum”

Pr. Al. Stănciulescu-Bârda,

Scrisoare pastorală. Foaie priodică, gratuită a Parohiei Malovăţ-Mehedinţi

Oferta de carte

Personajele trăiesc în religia zamolxiană, aşa cum ne-o propune autorul.

Octavian Sărbătoare,

Pe calea lui Zamolxe. Trezirea străbunilor

Cine vrea să cumpere cartea: sarbatoare@hotmail.com, tel.0758587070

 

¤¤¤

 

Patericul egiptean

 

Noi Dacii nr. 29/30, mai, iunie, 2009

           Mihai Eminescu „în România totul trebuie dacizat”

 

           Psa. Drd. Gianina Picioruş,
         
 Eminescu şi Ortodoxia.
           Eminescu versifică învăţăturile isihaste ale Sfântului Nicodim Aghioritul [XI]

           Eminescu şi Ortodoxia. Dovezi ale unei gândiri fundamental ortodoxe [X]

           Dr. Napoleon Săvescu,
           Cumpăna unui prim bilanţ
            Conf. univ. dr. Constantin Mălinaş,

Fiorii dacismului în Şcoala Ardeleană

Gheorghe Gavrilă Copil,

Adevărul în cazul îmbolnăvirii lui Eminescu, triumfă!

Să cerem Moscovei să se retragă din Tighina!

Primăria municipiului Chişinău,

            To the members of the ad hoc delegation of the European Parliament to the Republic of Moldova

Comunicat de presă

Elena Armenescu,
De ce nu este iubit Eminescu de politicienii contemporani

Radu Mihai Crişan,

Yes! I am a reactionary!

            Constantin Moşincat,

            Primăvara întregirii Bihorului

Care este Soluţia prin care noi, românii vom deveni într-un timp istoriceşte scurt unul din marile popoare şi naţiuni ale lumii, scăpat o dată pentru totdeauna de posibilitatea de a dispărea, de sărăcie, umilinţă, înapoiere, manipulare, exploatare ? !

Ştefan Dumitrescu,

Doctrina Burebista

Mircea Copoţ,

Evoluţia creaţiei divine

Isabela Vasiliu-Scraba

Ratatele colaborări ale lui MIRCEA ELIADE cu Ioan P. Culianu

Un fals filosof al religiilor -Andrei Pleşu-  despre unul autentic: Mircea Eliade

Maria Diana Popescu

Concursul naţional de Fiziologie „Nicolae C. Paulescu” 

Cristina Oprea,

Icoana-punte între pământ şi cer

Angela Monica Jucan,

Fratele...

Victoriţa Duţu

această puritate pe care noi o putem trăi şi o putem simţi pentru că suntem veşnici, pentru că El a vrut asta

Căprioara

Doamne văd

Cinci imagini ale conştiinţei

Sufletul; Există un Tu

Gheorghe Constantin Nistoroiu

Femeia iubită-mărţişorul dragostei

Buna Vestire în şirag de mărturisiri

Pr. Al. Stănciulescu-Bârda,

Scrisoare pastorală. Foaie priodică, gratuită a Parohiei Malovăţ-Mehedinţi

Oferta de carte

Constantin Burlacu,

D-lui Vladimir Voronin. Scrisoare deschisă

Stimate D-le Putin. Scrisoare deschisă

Dear Mr. Putin

Ilie Bratu,

D-lui tov. Voronin. Scrisoare deschisă

Vasile Posteucă,

Un legionar către un rabin evreu

Prof. Ion Coja,

Progorm legionar sau diversiune iudeo-comunistă

Faust Ilioniu (Tesalonic) ne-a transmis

Crâmpeie din viaţa minunată apărintelui Arsenie Boca

Nicolae Lupan,

Scrisoare fratelui meu

Basarabia-rană sângerândă a României

George Liviu Teleoacă

Despre secui, cu documentele la vedere

Maria Crişan,

Corecturi la „Corecţiile” Domnului Sorin Nemeti

Vasile Cărăbiş, Limba dacilor

Nicolae Nicoară-Horia

Vuieşte prin mine

Horia pe Dealul Furcilor

Suferinţa

Apusenii

Veşnica povară

Câmpia Libertăţii

***

Patericul egiptean

În nr. precedent, articole şi studii despre Mihai Eminescu, publicare în Noi Dacii.

 

 

Noi Dacii nr. 27-28, martie, aprilie, 2009

 

Nicolae Lupan,

 ...Iertată să-mi fie sinceritatea, Domnule Preşedinte, dar mă gândesc cu nedumerire la felul Domniei Voastre de a vă aşterne în faţa unui pui de bolşevic, cum îl numeşte, pe bună dreptate, Paul Goma, pe Volodea Tismaneţchi, devenit Tismăneanu!... Ca să nu mai vorbim de trecerea pe care o au antiromânii Wiesel şi Ioanid, care se pot duce la Cotroceni ca la... borş!...

Seminţe amare. Scrisoare deschisă Domnului Traian Băsescu

Bessarabie-terre roumaine

Le pact germano-sovietique de 1939

Viorel Dolha,

Serbia sfidează din nou Europa. Calvarul românilor din Serbia

Maria Chirculescu,

Boboteaza la Apa Iordanului-pagini de jurnal

Gianina Picioruş,

VIII. Eminescu şi Ortodoxia. Dacia şi Cetatea Raiului

IX. Eminescu şi Ortrodoxia. Influenţe creştine în „Luceafărul”

Cristian Presura, cercetător în divizia de cercetare a comp. Philips

CIPurile „ pot face unele persoane fericite sau nefericite”...

Dr. Cristi Mircea Chiş (Anglia), ne-a transmis,

Grigore Vieru şi-a prezis moartea într-o poezie dedicată lui Mihai Eminescu

Fericirile Sfântului Paisie Aghiorâtul

Nicolae Nicoară-Horia,

Iartă-mi vina. Lui Grigore Vieru

George Roca (Australia),

Odă pentru Grigore Vieru

Pr. Al. Stăncilescu-Bârda,

Scrisoare pastorală. Foaie periodică gratuită a parohiei Malovăţ-Mehedinţi

Ofertă de carte

Scrisoare lui Eminescu

Sorin Andrei,

Memoriu pentru pomenirea martirilor anticomunişti

Gherasim Gabriel,

Interviu cu Dr Napoleon Săvescu

Gheorghe Constantin Nistoroiu,

Vasile Voiculescu

Lacrimile toamnei

Noi, brazii...

Suferinţa bradului

Maria Crişan,

Errare humanum est ; perseverare, diabolicum!

Decebal în izvoare antice scrise

Dr. Mihai Zamfir,

Tezaurul

Religia şi cultura

Prof. Ştefan Dragoş,

Facerea Evei din coasta lui Adam. Monogeneza între patristică şi embriologie

Liviu Vălenaş,

Convorbiri secrete cu Corneliu Coposu

Minea Onescu-Dreanu,

Dincolo de Andromeda

Ion Antonescu, Mihai Antonescu,

Lista tuturor francmasonilor, fără excepţie

 

***
Patericul egiptean

Binecuvântare

 

 

 

Noi Dacii nr. 25/26 – 15 ianuarie, 15 februarie, 2009 

 

Fabrica de sclavi
Asociaţia juriştilor liberi din România a acţionat in judecata Ministerul Sanatatii pentru abuzurile pe care le-a facut in campania de promovare a Gardasilului.

Reacţii televizate la Gardasil în America
Mitropolia Ardealului ia pozitie in privinta vaccinarii anti-HPV
Coca-Cola, extrem de periculosă?!

Peste 300.000 de cetăţeni petiţionează ONU în favoarea vieţii şi familiei

Patericul egiptean

Profeţia de la Fatima
Cine este fericit

Cât de mult îl iubeşte lumea pe Constantin Brâncuşi?

 

IPS Bartolomeu Anania,

Mai tare decât piatra şi decat diamantul, sufletul este cea mai uriaşă forţă din Cosmos, pe care nici moartea nu este în stare s-o răpună.

1 Decembrie 1918-Sărbătoarea sufletului românesc

Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu”
Chemarea din adâncurile fiinţei româneşti,

1Decembrie 2008-la Alba Iulia

Ştefan Dumitrescu,

Eminescu-un Iisus al poporului român

Psa. Drd. Gianina Picioruş,

VI. Eminescu şi Ortodoxia. Parafraze scripturale sau din cărţile Bisericii în poemele eminesciene

VII. Eminescu şi Ortodoxia. Poeme şi fragmente cu temă creştină

Dan Puric,

Omul frumos
Nicolae Lupan,
Eminescu, Luceafărul Românismului
Zoia Elena Deju
Prof dr. Zenovie Cărlugea,

Regina Tomiris în lirica lui Mihai Eminescu

Ioan Miclău (Australia),

Mihai Eminescu este deja un sfânt

Trăirea în viitor şi semnul arhetipal prins în cartea lui Artur Silvestri

George Liviu Teleoacă,

Axis mundi
Societatea Culturală Bucureşti-Chişinău,
Spiritul întregitor de ţară al Podului de flori este activ
Elena Cojocaru,
Unele aspecte din mişcarea naţională din Basarabia: între speranţă şi deziluzie (Vladimir Bucovski confirmă că puterea politică din România nu a vrut reunificarea ţării. Rânduri relevante despre lovitura de stat din România)
Ilie Bratu,
Sugestii pentru planul strategic de (Re)Unificare a ţării
Apropo despre integrarea R. Moldova în U.E!

Mihai Tufa,
90 de ani de la Unire

Ing. Constantin Rusanovshi,
preşedintele filialei Oneşti a Asociaţiei Pro Basarabia şi Bucovina

Scrisoare deschisă către instituţiile statului român şi către întreg Neamul Românesc

Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi Bucovina,

Cuvintele fireşti „român”, „limba română”, „istoria românilor” trebuie să dispară din lucrările publicate la Chişinău.

Protest

Savatie Baştovoi,
Scrisoare deschisă către preşedintele Traian Băsescu
-recunoaşterea prin lege a genocidului anticreştin din România

Pr. Al Stănciulescu-Bârda,
Este cutremurătoare scena uciderii lui Tudor Vladimirescu, relatată la numai câteva săptămâni de la eveniment. Vom cita doar câteva rânduri:  ,,l-au legat cu mâinile la spate, l-au desbrăcat în piele şi l-au crăpat cu un iatagan pe burtă, trăgându-i maţele din el cu sucala de viu”. Începând cu numărul viitor  al ,,Scrisorii pastorale”  vom publica acest document de mare importanţă pentru istoriografia românească.
Scrisoare pastorală. Foaie periodică gratuită a parohiei Malovăţ-Mehedinţi

Ofertă de carte

Ion Longin Popescu,

Dacă nu aş crede în Reunire, la ce bun aş mai face umbră pământului?!

Interviu cu Vlad Pohilă 

Asociaţia PREZENT!,

Fie ca Dumnezeu să înalţe o livadă frumoasă

Isabela Vasiliu-Scraba,

O cacialma: Numirea Institutului de Istoria Religiilor cu numele lui „Ioan Petru Culianu”

Maria Crişan,

Text polemic cu rigoare şi forţă demonstrativă

La TRANSYLVANIE-bereau de la lanque et l’Etat roumain

Dr. Mihai Zamfir,

Regele-Dinastia-Marele Preot

Ing. Dunmitru Vochescu

Făt Frumos pe Tărâmul  Celălalt

Dr. Cristi Mircea Chiş (Anglia) ne-a transmis

Bruce Lipton,

Fizica cuantică şi creaţia

Nicolae Nicoară-Horia,

E Ziua ta, Românie!

Mi-a rodit ţarina

Gheorghe Constantin Nistoroiu,

Colindul Naşterii Celui  Prea Sfânt

Rugă

Casa părinteasscă

Sfiinte ierarhe Nicolae din veşnica iubire

Redacţia revistei AGERO,

Artur Silvestri

 

***

Articole şi studii despre Mihai Eminescu

apărute în numerele precedente

Mihai Eminescu ne reaşează în blândeţea ortodoxiei
Republicăm o parte din bibliografia  necesară pentru a recepta orizontul creştin al spiritualităţii eminesciene
Psa. Drd. Gianina Picioruş,
I. Eminescu şi Ortodoxia. Sfânta Scriptură: punctul de plecare în alcătuirea unei viziuni eshatologice în poezie

II. Eminescu şi Ortodoxia. „Cântarea cântărilor” şi „Oda (în metru antic)”

III. Eminescu şi Ortodoxia: Vise de tipul vedeniilor duhovniceşti în poezia eminesciană
IV. Eminescu şi Ortodoxia. Perspectiva eshatologică

V. Eminescu şi Ortodoxia. Gândul lui Dumnezeu
Pr. prof. dr. Constantin Galeriu,
"Biografia Fiului lui Dumnezeu", a "Blândului Nazarinean", în conştiinţa lui Eminescu

Chipul Mântuitorului Iisus Hristos în gândirea lui Mihai Eminescu
Pr. prof. dr. Petru Rezuş,
Mihai Eminescu şi Biserica Strămoşească
Valeriu Anania,

Drama divină a lui Hyperion
Imn Eminescului
Ierom. Ghelasie Gheorghe şi Fratele Vasile Dragoş Pâslaru,
Acatistul Poetului Neamului ROMÂNESC Mihai Eminescu
Vlad Pohilă,
"Să ne apropiem de Eminescu mereu, cu dragostea, dar şi cu recunoştinţa pe care le merită"
Theodor Codreanu,
Eminescu-drama sacrificării
Constantin Papanace şi Nae Ionescu,
Destinul unei generaţii
Elena Buică,
Cea mai frumoasă poveste de iubire a literaturii române
Veronica Micle-Mihai Eminescu

Gheorghe Gavrilă Copil,
Canonizarea lui Mihai Eminescu

II. CANONIZAREA LUI MIHAI EMINESCU
Sărut mâna Mihai Eminescu şi binecuvântă poporul român
Făt-Frumos şi Mihai Eminescu

Din adâncul fiinţei sale care este cea a neamului

Eminescu preţuind pe Nicolae Densuşianu

Mihai Eminescu sărbătoare naţională  
Mânăstriea Neamţ. Acolo s-a spovedit şi împărtăşit Mihai Eminescu, iar duhovnicul a înregistrat în cartea lui de slujbă o dorinţă şi rugămintea poetului, ca un testament anume: să fie îngropat pe malul mării, de unde să audă chiar şi dincolo, de pe celălalt ţărm al existenţei: " Lumină lină". Mihai Eminescu e viu în sufletele noastre. Să ascultăm dimpreună cu el
Lumină lină-audio
Lumină lină-textul
Radu Mihai Crişan,
Drumul Doinei
Arma cuvântului la Mihai Eminescu
(coperţile)

Drumul Doinei Arma Cuvântului la Mihai Eminescu (textul)

Mihai Eminescu deţinut politic?

Testamentul politic al lui Mihai Eminescu

ÎNVIEREA NEAMULUI ÎNTRU MIHAI EMINESCU

Spre Eminescu

Spre Eminescu
Ion Miclău (Australia),
Eminescu, prototip al sufletului românesc
(Reţinere faţă de canonizarea lui Mihai Eminescu)

Pe când Institutul Cultural Mihai Eminescu? TRIMITERE

Mălinaş. Fotografii inedite de George Roca (Australia)

O valoroasă tapiţerie cu chipul lui Eminescu

Eminescu

George Roca (Australia),

Eminescu-versuri TRIMITERE

Nicolae Ioniţă,

Eminescu în arta plastică mondială

Prof. drd. Gheorghe Constantin Nistoroiu

39 de gânduri frumoase închinate  Frumosului Eminescu TRIMITERE
Selecţiuni de texte despre sfinţenia lui Eminescu

Un dar ROMÂNUL ABSOLUT-  MIHAI EMINESCU 
Cristian Petru Bălan (Chicago, SUA),
Eminescu (odă)
Romulus Dan Busnea,
Mihai Eminescu, reperul absolut al spiritualităţii româneşti. Necesitatea demersului de canonizare, pentru reabilitarea marelui poet şi solidarizarea spirituală a poporului român
Demers pentru canonizarea lui Eminescu
Camelia Tripon,
Noi, Eminescu şi Unirea
George Alexe,
Misterul actualităţii eminesciene
Mihai Eminescu redivivus la New York
Răzvan Codrescu,
Eminescu şi creştinismul: abuzuri interpretative
Gheorghe Gavrilă Copil,
Eminescu. Dreptul la replică refuzat de România liberă

***

Eminescu în comuna Grădiştea de Călăraşi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

Fotografie

Părintele Arsenie Boca

Gheorghe Gavrilă Copil,

Romane, teatru, studii, articole

 

 Dacă doriţi să vedeţi toate numerele

   dintr-un an, click pe anul respectiv

 

 

               2008

 

  Noi Dacii nr. 23/24, nov./dec.2008
 
Noi Dacii nr. 22, octombrie, 2008

  Noi Dacii nr. 20/21, aug./sept.,2008

  Noi Dacii nr. 19, iulie, 2008

  Noi Dacii nr. 18, iunie, 2008

  Noi Dacii nr. 17, mai, 2008

  Noi Dacii nr. 16, aprilie, 2008

  Noi Dacii nr. 15, martie, 2008

  Noi Dacii nr. 14, februarie, 2008

  Noi Dacii nr. 13, ianuarie, 2008

         
 
               2007              

  Noi Dacii nr. 12 - 15 decembrie 2007
 
Noi Dacii nr. 11 - 15 noiembrie 2007 

  Noi Dacii nr. 10 - 15 octombrie

2007            

   Noi Dacii nr.  9 - 15 septembrie, 2007

                                                               

   Noi Dacii nr.  8 - 15 august 2007

                                                              

   Noi Dacii nr.  7 - 15 iulie 2007

                                                               

   Noi Dacii nr.  6 - 15 iunie 2007

                                                               

   Noi Dacii nr.  5 - 15 mai 2007

                                                               

   Noi Dacii nr.  4 - 15 aprilie 2007

                                                               

   Noi Dacii nr.  3 - 15 martie 2007

                                                               

   Noi Dacii nr.  2 - 15 februarie 2007

                                                               

   Noi Dacii nr.  1 - 15 ianuarie 2007